Omskjæring av jenter i norge

Omskjæring av jenter i norge Die Erkenntnis, dass der Handel mit 19 Feb 2014 Innvandringsmønsteret til Norge medfører at fødselshjelpere i økende grad møter kvinner som ble omskåret i hjemlandet som barn1 (IV),2 (IV). Kvinnelig omskjæring er en urgammel tradisjon som ansees nødvendig for å bli en voksen, moralsk kvinne3 (IV). Skikken er en såkalt "harmful traditional practice". n andre datesKjønnslemlestelse - Sex & Politikk - Sex For DegFor jenter innflyttet til Norge gjelder kun omskjæring etter at de har bosatt seg i Norge. Den tredje tilnærmingen baserer seg på intervjuer av res- surspersoner og representanter fra organisasjoner som har engasjert seg i spørsmålet om kjønnslemlestelse. Vi har også intervjuet forstandere i trossam- funn, og ungdommer fra  finne kjærligheten på nytt xl19. des 2013 I de to distriktene i Somalia, derimot, svarte 90 prosent at de var tilhengere av kjønnslemlestelse, som også kalles kvinnelig omskjæring eller FGM (Female Genital Mutilation). Mens 97 prosent av kvinnene i Somalia som deltok i undersøkelsen var omskåret, var en av ti jenter som kom til Norge før de var  victoria milan norge liveLidén, Hilde og Bentzen, Tonje. Forskningsprosjektet er gjort på oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med forskningsarbeidet er å undersøke utbredelse av kjønnslemlestelse av jenter som vokser opp i Norge i dag, og å gi et forskningsbasert forslag til tiltak.13. mai 2016 Kjønnslemlestelse eller omskjæring av kvinner er et tema de fleste har hørt om, men som det sjeldent snakkes om i detalj. Derfor kan man lett bli forvirret over Lemlestelse fratar unge jenter eierskap over egen kropp, seksualitet og helse, og er kvinnediskriminerende. UNICEF og andre FN-organer, jobber 

Hvorfor blir ingen dømt for kjønnslemlestelse i Norge? | forskning.no

12. mar 2014 1 Introduksjon; 2 Ulike typer omskjæring / kjønnslemlestelse; 3 Hvor praktiseres kvinnelig omskjæring og i hvilken alder blir jenter omskåret? 4 Kvinnelig omskjæring i Norge; 5 Konsekvenser for kvinnenes helse – risiko og komplikasjoner; 6 Helsehjelp. 6.1 Helse Sør-Øst; 6.2 Helse Midt-Norge; 6.3 Helse  menn ringer Dette er en film om kvinnelig omskjæring. Det er produsert flere filmer om dette temaet, både i. Norge og internasjonalt. Det unike med denne filmen er at den er produsert spesielt for unge kvinner og jenter. (15-25 år) som kommer fra land der kjønnslemlestelse praktiseres og som nå bor i Norge. Filmen tar opp et.I Norge er omskjæring av kvinner forbudt i henhold til loven om forbud mot kjønnslemlestelse fra 1995. Strafferammen for dette er åtte års fengsel. Medvirkning straffes på samme måte. Loven rammer også inngrep som utføres i utlandet av personer bosatt i Norge, se straffeloven § 12 nr 3 bokstav h. På tross av lovforbud i  14. okt 2011 I sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet trekker Reform i tvil at det er til barnets beste når staten ønsker å ta hånd om mannlig omskjæring i Norge og setter langt på vei likhetstegn mellom omskjæring av jenter, som er forbudt i Norge, og omskjæring av gutter. - Som et ressurssenter for 

Omskjært kvinne - Sex - VG Nett Debatt - VGd.no

Norge. Kjønnslemlestelse er helseskadelige inngrep på jenter og kvinners kjønnsorganer. For å forebygge kjønnslemlestelse og fange opp de som trenger helsehjelp som følge av slike inngrep, er det bestemt at helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal tilby samtale om kjønnslemlestelse til foreldre og jenter med  at kjærlighet er ikke hat28. mai 2014 Overlegen fastslo imidlertid at alle trolig var blitt omskåret før de kom til Norge, melder NRK. LES OGSÅ: Norge vil styrke innsats mot kjønnslemlestelse. Norske myndigheter har brukt mer enn 72 millioner kroner i kampen mot omskjæring av jenter i Norge de siste ti årene. Rapportens forfattere Olav Elgvin 8. jun 2015 Jeg ønsker rett og slett en kulturendring, så vi kan minske utseendepresset som får friske og normale kvinner i Norge til å operere seg. Min løsning er ikke kriminalisering av intimkirurgi. Bakgrunnen for misforståelsen er at jeg valgte å tolke ordlyden i Kjønnslemlestelsesloven direkte. Hvis man leser selve  Omskjæring av guttebarn | Baby | Babyverden.no?artid=105099. Flere leger advarer nå mot å innføre underlivskontroll av alle småjenter for å avsløre omskjæring. Igjen ser vi at den politiske korrektheten går berserk i norge. Finnes det ett eneste, enkeltstående tilfelle der en norsk jente er blitt omskjært? Eller kinesisk 

Omskjæring av jenter i norge

Rapport: – Kjønnslemlestelse i Norge lite utbredt -Framtid i Nord

Omskjæring av jenter i norge Alle saker om kjønnslemlestelse som har blitt anmeldt fra 2005 til 2016, har blitt henlagt. Gjør politiet en for dårlig jobb med disse sakene? india free dating chat online23. jul 2013 Kjønnslemlestelse av jenter foregår i hovedsak i 29 land i Afrika og Midtøsten. I de aller fleste av disse landene er omskjæring av kvinner forbudt, likevel fortsetter praksisen. Apeland mener det viser at forbud i seg selv ikke er nok. I Somalia blir 98 prosent av alle jenter kjønnslemlestet, og tallene for Guinea omskåret. I Somalia er omskjæring forbundet med stolthet, og et bevis på at man er kvinne, mens i Norge forbindes omskjæring med en skamfull primi- tiv praksis (jf. Talle 2006). En del somaliske kvinner i Norge, særlig blant de yngre, finner seg godt til rette med mer liberale kjønnsnormer, fordi de opplever en større frihet til. norsk mann drept i brasil14. apr 2017 En milepæl: Kan få livstid for kjønnslemlestelse. Mens vi i Norge sover i forhold til det verst tenkelige overgrepet mot vergeløse jentebarn, har den amerikanske bjørnen forlatt hiet. En kvinnelig lege i USA, muslimske Jumana Nagarwala, er tiltalt for å ha forgrepet seg i hele 12 år på jenter i alderen seks til 12 I Norge og i svært mange land i verden er det i dag forbudt å utføre omskjæring av jenter og kvinner. Forbudet er for å beskytte jenter da man ser at denne praksisen kan gi store plager for jentene senere. Forbudet og loven gjør ikke at det er straffbart eller forbudt å være omskåret, men at man kan bli straffet hvis man utfører 

1. jul 1998 Selv om lemlestelsen blir forsvart som et nødvendig overgangsritual, er motstanden voksende i Afrika både blant kvinner og menn, som betrakter kjønnslemlestelse som et uttrykk for systematisk vold mot jenter og kvinner, og i strid med fundamentale rettigheter. Hva skjer i Norge? Fra 1. januar 1996 er all  handicap dating gratis 28. sep 2011 I Norge brukes kvinnelig omskjæring og kjønnslemlestelse. Female genital mutilation (FGM) eller kjønnslemlestelse brukes av norske myndigheter for å signalisere at det er et overgrep mot kvinner og jenter. Valg av begrep vil ha etiske, kommunikative og innholdsmessige konsekvenser. Begrepsbruken 26. jun 2015 Også norske jenter blir utsatt for denne praksisen. Det er et faktum at noen foreldre holder på tradisjonen fra hjemlandet selv om familien er bosatt i Norge. Vi går nå inn i en periode der noen bruker den lange sommerferien til å reise til hjemlandet sitt for å omskjære sine døtre som er norske statsborgere. 7. feb 2017 Ellen Høvik fra Plan International Norge viser til nok et argument for å overbevise menn om at det er dumt å gifte seg med en kvinne som har fått underlivet ødelagt. – Da vi for noen år siden startet kampen mot kjønnslemlestelse var det mye snakk om de forferdelige helsemessige konsekvensene for kvinner Ved akutt behov for hjelp. I Norge: Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. Politi tel: 112. I utlandet: Kontakt nærmeste norske ambassade. Vi du gjøre en forskjell i ditt nærmiljø? Bli frivillig! Lukk x 

Omskjæring av jenter i norge

På oppdrag fra Helsedirektoratet skal RVTS Midt bistå kommuner med å forebygge at jenter og kvinner utsettes for kjønnslemlestelse gjennom samtaler og eventuelt i Norge om kvinnelig omskjæring; -  xtz vennerISF forsøkte ved bruk av Statistisk sentralbyrås (SSB) befolknings-statistikk å anslå hvor mange jenter i Norge som er i aldersgruppen der kjønnslemlestelse er vanlig i opprinnelseslandet – og som dermed har risiko for å bli lemlestet. Forskerne avgrenset undersøkelsen til de seks afrikanske landene der kjønnslemlestelse  hvordan få kjæreste 17 årKjønnslemlestelse hører ikke hjemme noe sted, sier hun. Safias historie er dessverre ikke unik. Minst 200 millioner jenter og kvinner som lever i dag er blitt kjønnslemlestet. Hvis denne trenden fortsetter, vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning, det vil si 15 millioner, bli utsatt for kjønnslemlestelse 

I Etiopia og Eritrea en uke etter fødselen blant amhara og tigray). • I Somalia mellom 6 og 10år. • I kenya Tanzania –tidlig i puberteten. • Gifte kvinner som nektet å la seg omskjære. • I NORGE. • Det er antatt at ca 10 000 kjønnslemlestede kvinner bor i Norge i dag. • Omkring 2/3 av de kommer fra samfunn der type 3 er vanlig.28. mai 2014 Omskjæring av jenter i Norge er lite utbredt, fastslår forskere i en fersk rapport. De mener norsk politikk mot kjønnslemlestelse er både overdimensjonert og lite kunnskapsbasert. lkb s venner Omskjæring av gutter - Kystpartiet 13. sep 2010 Undersøkelsene tillater oss ikke å konkludere noe sikkert om i hvor stor utstrekning kjønnslemlestelse utføres på jenter/kvinner i eksil. Det er ikke rapportert at kjønnslemlestelse har vært utført i Norge, men man antar at enkelte tilfeller av omskjæring er utført på feriereiser til opprinnelsesland eller annet land 

21. mar 2007 posted in Politikk og samfunn: ?artid=105099Flere leger advarer nå mot å innføre underlivskontroll av alle småjenter for å avsløre ser vi at den politiske korrektheten går berserk i norge. Finnes det ett eneste, enkeltstående tilfelle der en norsk jente er blitt omskjært Ah, gruer meg litt jeg kan jo bli omskåret! Gleder du deg til ferien i hjemlandet? Seriøst! Det er verken lov i Norge, eller i andre land å omskjære jenter! Plan mot kjønnslemlestelse. Planen ble vedtatt av Trondheim bystyre februar 2009  o voksen daten Nesten ikke kjønnslemlestelse i Norge - P4.no 29. jul 2010 Det finnes ingen eksakte tall på hvor mange kvinner og jenter bosatt i Norge som har vært utsatt for omskjæring, eller hvor mange jenter som står i fare for å bli omskåret. Ut ifra beregninger som bygger på hvilke innvandrergrupper som bor i Norge, og forekomsten av kjønnslemlestelse i opphavslandene, 

6. feb 2015 Nesten 140 millioner av verdens jenter og kvinner er kjønnslemlestet. I Oslo markeres fredag den internasjonale dagen mot kjønnslemlestelse.22. jul 2013 Hele 125 millioner jenter i verden er omskåret, ifølge en ny rapport fra UNICEF. også bedre økonomisk, noe som også gjør det mer sannsynlig at de har kontakt med familier som ikke praktiserer omskjæring og dermed gjør kjønnslemlestelse mindre akseptert, forklarer generalsekretæren i UNICEF Norge. finne kjærligheten på nytt xl 2. mar 2016 I ett av Norges viktigste utvalgte «fokusland», Mali, er det er vanlig praksis å kjønnslemleste kvinner. Men mye tyder på at det kan endre seg. Det nasjonale programmet til kamp mot omskjæring (PNLE) jobber i over 1000 landsbyer for å få slutt på omskjæring i Mali. FN hevder de fleste kjønnslemlestelser  2. nov 2017 Dette er grov vold mot barn, det håper vi alle kan være enig i, uansett parti, sier Kari K. Kjos og Jon Helgheim. Foreldre må ansvarliggjøres. Kjos og Helgheim er partiets nye integrerings- og innvandringspolitiske talspersoner. De forteller at ingen har blitt dømt for kjønnslemlestelse av sine jentebarn i Norge 

Norge dobler innsatsen mot kjønnslemlestelse - DN.no

Omskjæring av jenter i norge

18. mar 2016 Her er noen steder du kan ta kontakt for å få råd og veiledning i forhold til spørsmål knyttet til omskjæring av jenter: Sex og samfunn – senter for ung seksualitet. Telefon: 22993900 (man-fre, kl 9-15) E-post: post@ Besøksadresse: Trondheimsveien 2 B 0560 Oslo. Kveldspoliklinikken: 

x bilder nettbutikk I fordums tid har det jo også vært ritualer og tradisjonelle overgrep her i Norge, men offisielt har vi nå gått et skritt videre. Så en type 3 omskjæring av jenter vil omtrent tilsvare å amputere penis,(og dytte ballene opp) slik at mest mulig av pungen kunne bli skåret vekk og å ta hud fra området og strekke over penisstumpen Omskjæring. Kjønnslemlestelse av kvinner er forbudt i Norge! Skriv inn til og få svar. Du er anonym og vil få svar så fort som mulig (innen en uke). Omskjæring av kvinner kalles også kjønnslemlestelse. Det er ikke et entydig begrep, men brukes som samlebetegnelse på flere varianter av inngrep i kvinners ytre  russian dating real Kjønnslemlestelse og fosterlemlestelse - Norge IDAG kleine sjekketriks «Er det på grunn av omskjæringa du ikke skal gymme?» – Læreres

Kvinnelig omskjæring – Wikipedia

Omskjæring av jenter i norge 2. jul 2002 Lovens formål er å gjøre det klart at kjønnslemlestelse av kvinner er forbudt i Norge. Loven skal hindre at jenter blir omskåret. Et slikt inngrep i kvinners kjønnsorgan er helseskadelig og kan ikke aksepteres etter norsk lov. Omskjæring har alltid vært forbudt i Norge, men ved å lage en egen lov om forbud mot 

Innkaller til hastemøte om omskjæring | FriFagbevegelse.no i kjærlighet e æ en tosk 29. mai 2017 LeserbrevUnder overskriften, "Nei til ny jøde-paragraf" skriver Torill Selsvold Nyborg i sitt leserinnlegg i Vest Nytt den 12.5. 2017 blant annet at: "Vi trenger ingen ny jødeparagraf i Norge", og viser til Fremskrittspartiet sitt landsmøte vedtak om at dette partiet vil arbeide for et forbud mot omskjæring av  asiatiske damer i oslo 28. mai 2014 NRKs morgensending hadde hovedoppslag med Olav Elgvin fra FAFO. Sammen med en kollega har de sett på forekomsten av kjønnslemlestelse av jenter i Norge og funnet ut at fenomenet er sterkt overdrevet. Det eksisterer knapt. Følgelig er den offentlige satsingen til 72 millioner kroner feilanvendt.Hun har tilegnet seg prosjektkompetanse gjennom Høgskolen i Oslo og senere en Mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo. Safia har egne publikasjoner som ”Grunnleggende informasjon om omskjæring av jenter – en brukerveiledning” (utgitt av Harstad Kommune, 2001), og ”Mellom to 

27. nov 2013 Sovende media og blinde politikere. Men det finnes værre ting. Norske jenter får klitoris, indre- og ytre kjønnslepper kappet av med barberblad, ofte uten bedøvelse før de sys igjen – dette hender også i Norge. Men dette er muligens et glemt tema – eller kanskje Uggs og den australske sauen er viktigere? beste datingside lege Kjønnslemlestelse eller omskjæring av jenter og kvinner er et overgrep som kan gi store skader i underlivet og livslange helseplager og smerter. Derfor er det forbudt å kjønnslemleste eller omskjære kvinner i Norge og en rekke andre land. I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt. Det er like ulovlig å fjerne litt  svigerinne svigersøster LDO - Omskjæring stoppes ikke med strakstiltakSå som tittelen sier, så lurer jeg på hvorfor kvinner bør/skal omskjæres. Er det fordi de ikke Det er også verdt å nevne at de ikke har samme syn på sex som oss i Norge. I noen kulturer fjerner man kjønnslepper og klitorishetta fordi man tror jenter skal få mindre lyst, og derfor minke sjansen for utroskap.

4. mar 2014 Mange er klar over at omskjæring ødelegger seksuell nytelse og at flere jenter faller ut av skolen. Religion blir brukt som begrunnelse og berettigelse for å utføre Sunna-metoden, som en plikt, forklarer Gele. Abdi Ali Geles funn blant somaliere i Norge viser at støtte fra politikere, religiøse ledere og andre  import date din saga Avisa Nordland - Nei til tvungen omskjæring! blackberry oslo release date Forebyggende arbeid mot kjønnslemlestelse - Alta kommuneDet er ikke vanlig skikk i Marocco å omskjære jenter. Det er stort sett en nomadeskikk som er eldre enn Islam (og ikke en religiøs skikk i utgangspunktet). Når det er sagt: det er IKKE lov og strengt forbudt å omskjære norske barn. Uansett om dette skjer i Norge eller i utlandet. Om det oppdages av lege eller 

Omskjæring av jenter praktiseres fremdeles i mange land, tross innsats for å stoppe det. Hensikten er at jentene skal respekteres og beholde sin ære. Disse jentene utsettes for store smerter, og lemlestes for resten av livet. yr på norska 12. des 2013 Utforskningen viser det som andre undersøkelser også viser, at omskjæring av jenter er vold mot jenter. Det er ulovlig å omskjære jenter i Norge, med Unge Utforskere i Drammen mener at dette skjer likevel. De viser i sin undersøkelse at omskjæring er tortur, og at mange må leve med store problemer  dating bergen quest 16. sep 2014 Det er behov for kirurgi av kjønnslemlestede jenter og kvinner i Norge, sa forsker Ragnhild Elise Johansen. Her sammen med 12.000 barn er født i Norge med foreldre fra land i omskjæring og 6000 kom til Norge i den aktuelle alderen, noe som gjør det vanskelig vite om er omskåret eller ei. God del barn 3. jun 2015 (SIDE2): Safia Abda Haase kom til Norge fra Somalia i 1992 – som alenemor til tre barn, 34 år gammel. På kvinnekonferansen i Oslo I 16 år ble hun mishandlet og voldtatt av en brutal ektemann i Somalia. - Jeg har tre jenter. Jeg ble straffet fordi jeg bare fødte jentebarn, sier hun. Safia klarte å flykte – men 

- Kvinnelig omskjæring forbrytelse mot islam -adressa.no d tøffer 9. feb 2006 10 000 omskårne kvinner i Norge i dag, de fleste med grad 3-omskjæring. I forbindelse med regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse fra år 2000 ble det satt i gang flere tiltak for å bedre helsetilbudet til omskårne. Hensikten med denne artikkelen er å beskrive medisinske komplikasjoner etter  senior data hashtags 21. nov 2005 I Norge kalles det omskjæring av kvinner, i de landene det praktiseres kalles det «å gjøre ren». Egentlig er det fysisk og psykisk tortur Vi vet fra Danmark at familier går sammen og spleiser på å få flydd inn en klok kone som går fra hus til hus og omskjærer jenter. For alt vi vet kan dette også skje i Norge.28. nov 2015 Men det står ikke noe sted i Koranen at jenter skal omskjæres, sier han. Egne opplevelser. Mange i Norge tror at kjønnslemlestelse kommer fra religionen. Noen mener det kommer fra en kultur som er barbarisk. Mohamud er som muslim imot at vi skal fjerne en del av kroppen som er helt frisk. Imamen 

Brende: - Kampen mot kjønnslemlestelse går for sakte - Aftenposten

4. mar 2016 I Norge er alle former for kjønnslemlestelse av jenter og kvinner straffbart. Straffen er fengsel mellom 4 - 10 år. Loven omfatter alle som utfører kjønnslemlestelse, også helsepersonell. Det er like straffbart å medvirke til kjønnslemlestelse. Loven rammer også inngrep som utføres i utlandet av personer bosatt  Utbredelse av kjønnslemlestelse i Norge. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. (Rapport). Rapporten gir en oversikt over antall norskfødte jenter med innvandrerforeldre fra land hvor kjønnslemlestelse forekommer. Disse jentene anses som en risikogruppe. Rapporten er utarbeidet av DAMVAD 16. feb 2016 Myndigheter og forskere som studerer helsekonsekvenser av praksisen bruker som regel kjønnslemlestelse. Dette er for å skille det fra mannlig omskjæring der man «skjærer rundt», altså fjerner forhuden av penis. Kjønnslemlestelse er forbudt i Norge. Praksisen strider også mot FNs kvinnekonvensjon og  netdating usa 22. jun 2007 Prisen for å lemleste et jentebarn er 150 kroner. Norsk-somaliske foreldre betaler. micromax a q5000 price 24. jun 2008 P.S. Og omskjæring av jenter og kvinner? Det er intet grunnlag for det i islam! (Selv om enkelte vil fremstille det slik). Tvert om: Ta vare på kropp og helse! Omskjæring av jenter og kvinner er kjønnslemlestelse. Tenkningen er også forskjellig. Omskjæring av gutter har angivelig bakgrunn i en «pakt» med 23 Jul 2014 - 6 min - Uploaded by Plan International NorgeI mange samfunn blir jenter som ikke omskjæres sett på som skitne. I denne videoen

11. apr 2014 Kjønnslemlestelse av jenter er forbudt i Norge og i mange land i verden, men likevel står ca. 3 millioner jenter i fare for å bli omskåret hvert år. Redd Barna jobber med lokalsamfunn i Etiopia for å få slutt på denne skadelige tradisjonen. 19. des 2014 Det de sier er at det i Somalia blir sett på som status å omskjære jenter. Om man ikke gjør det risikerer man å bli utstøtt og har små muligheter til å bli gift. Men i Norge blir de sett på som et offer om de blir omskåret, sier forskjer Abdi Ali Gele. Han er selv fra Somalia og disputerte ved det medisinske fakultet (Utenriksdepartementet - Plan for Regjeringens internasjonale arbeid mot kjønnslemlestelse av jenter) Straffbart i Norge Kjønnslemlestelse av kvinner er forbudt i de fleste land der den praktiseres og har også vært straffbart i Norge i lang tid. I 1995 ble det vedtatt en egen lov mot kjønnslemlestelse av  r dating for gifted 15. feb 2007 Lemlestelsene foregår med andre ord ikke bare ved at jentene sendes til foreldrenes hjemland for å få omskjæring utført. Oslo-politiet beklager at de ikke avdekker disse grove overgrepene mot jenter, men sier at det er nærmest umulig å trenge inn i de miljøene der dette foregår. Innføring av obligatorisk  sukkermaur i huset Alle former for kjønnslemlestelse av jenter er forbudt og straffbart i Norge. Det er like ulovlig å fjerne litt, som å fjerne mye. Det er straffbart å utsette jenter for kjønnslemlestelse, både i Norge og i utlandet, etter ankomst til Norge. Typer av omskjæring. Det finnes mange former for omskjæring av jenter. Det er stor varasjon i Nytelsesfull sex etter kvinnelig omskjæring | Cupido.no

I dag bor det mer enn 15 000 unge kvinner i Norge som kommer fra områder hvor omskjæring er tradisjon, eller som har foreldre fra utsatte områder. De aller fleste har gått bort i fra denne praksisen, men man antar at omtrent en femtedel av disse (3000 jenter) er i reell risiko for å få utført mutilerende inngrep. Norsk lov  Omskjæring splitter SV : norge - Reddit2. jul 2010 Penger og tiltak er ikke nok, sier Kadra etter at den norsksomaliske sykepleieren Safia bringer rystende eksempler på kjønnslemlestelse i Norge. Safia Abdi Hasse, som i en årrekke har kjempet mot omskjæring av kvinner, bekrefter imidlertid overfor Fredriksstad Blad at kjønnlemlestelser skjer i Norge,  w finn kjærlighetene Rituell omskjæring utføres også på jenter. I flere land i verden i dag utsettes jenter for omskjæring, ofte referert til som kjønnslemlestelse. I den offentlige debatt i Vesten skilles det som regel klart mellom omskjæring av jenter og omskjæring av gutter, og i Norge har vi siden. 1995 hatt lov om forbud mot kjønnslemlestelse  menn krisesenter 27. mai 2013 Alle henvendelser om Landinfos rapporter kan rettes til: Landinfo. Utlendingsforvaltningens fagenhet for landinformasjon. Storgata 33 A. Postboks 8108 Dep. N-0032 Oslo. Tel: 23 30 94 70. Fax: 23 30 90 00. E-post: landinfo@ · Temanotat Eritrea: Kjønnslemlestelse av jenter.

Omskjæring av jenter i norge

Samtidig er det mange som har ubesvarte spørsmål i forhold til kvinnelig omskjæring. Vi har i dag bare fragmentarisk kunnskap om hvordan jenter og kvinner som er omskåret opplever sitt møte med helsevesenet i Norge, og hvordan helsepersonell tar hånd om familier med døtre som står i fare for å bli omskåret. Vi kjenner.

Ritualet utføres av en spesiell, sakkyndig person,Mohel, som er utdannet og autorisert til å utføre jødiske omskjærelser. I Norge har vi ikke en slik person, så vi tilkaller en Mohel fra andre jødiske menigheter, særlig Danmark. Det er en av farens viktigste forpliktelser overfor sin sønn å la ham bli omskåret. Omskjæringen er et 6. feb 2014 Flere og flere kvinner i Norge oppsøker lege eller sykehus for å bli kvitt smerter i forbindelse med kjønnslemlestelse. Samtidig som det her hjemme blir dratt opp en debatt om mulig forbud mot omskjæring av gutter, rammes jenter over hele verden av en bruk av kniv som er langt mer dramatisk og  8. feb 2017 Hvis trenden fortsetter vil antallet tenåringsjenter tilnærmet tre ganger Norges befolkning bli utsatt for kjønnslemlestelse innen 2030.Kjønnslemlestelse er straffbart. Kjønnslemlestelse er helseskadelig. Jentene kan bli påført skader for resten av livet. Det er derfor forbudt i de fleste land. Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5–14 år, men gjøres også på spedbarn, ungdom og voksne kvinner. I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt, også  15. feb 2016 Mennesker fra Somalia er den største gruppen i Norge som praktiserer omskjæring av jenter. I følge WHO er 98% av somaliske kvinner omskåret. Det er mange innvandrer i Norge fra. Somalia (Foss, 2010). Vi er sykepleierstudenter som kjenner til dette temaet fordi vi har kvinnelige familie medlemmer som 

11. aug 2017 Alle jenter i grunnskolen må sjekkes for omskjæring. Det mener Fremskrittspartiet (Frp), ifølge Silje Hjemdal. Hun sitter på Stortinget for partiet. – Det kan virke avskrekkende, sier Hjemdal til NTB. Hun mener det er på tide med en ordentlig debatt om omskjæring. – Det skjer groteske ting med norske barn i 11. feb 2007 En rekke uavhengige kilder i somaliske og etiopiske miljøer i Norge, eksperter som jobber mot omskjæring, uttrykker overfor Dagsavisen stor bekymring for at jenter som er født eller vokser opp i Norge fremdeles omskjæres. Siden 1995 har det vært strenge lover og handlingsplaner mot omskjæring, men  Prosjektinformasjon. Ordningsnavn: Forskning (2011); Prosjektnavn: Arbeid for å utrydde kjønnslemlestelse; Prosjekttema: Å vurdere vestlig påvirkning i forhold til oppfatningen av kjønnslemlestelse hos somalisk innvandrere i Norge; Organisasjon: Redd Barna; Ekstern instans: Høgskolen i Oslo, Avd. for samfunnsfag 6. feb 2017 Bygdøy allé 2, 0257 Oslo. Veibeskrivelse (google). Påmelding. Arrangementet er gjennomført. Kjønnslemlestelse er et brudd mot jenter og kvinners menneskerettigheter og avskaffelse av praksisen er sentralt i FNs bærekraftsmål Agenda 2030. Derfor inviterer Norad, sammen med Utenriksdepartementet  Men så legger han til: ”Om vi nå skulle bli det første land i verden som forbyr omskjæring av guttebarn, betyr ikke dette at vi markerer oss som et menneske-rettighetenes foregangsland, snarerer det motsatte”. Begge debattanter unngår å nevne at Norge har vært et foregangsland i kampen mot omskjæring av jenter (Lov om 

Omskjæring av jenter i norge